Just nu – 49 kr

Fossilfritt Sverige

Utgiven 23 november 2020
ISBN Häftad 978-91-87777-93-6
Antal sidor 188
Mått 120x200 mm

Fossilfritt Sverige

En antologi om klimatomställning i praktiken

 

Fakta

Kan ett litet land som Sverige bidra till en global lösning på klimatkrisen? Är klimatomställningen bara en kostnad, eller kan den också vara en ekonomisk möjlighet? Hur kan jordbruket bli en del av lösningen snarare än en del av problemet? Kan effektivitet och rättvisa förenas i transportpolitiken?

Den globala klimatrörelsen och de senaste årens extrema värmeböljor och skogsbränder har bidragit till att placera klimatfrågan i politikens centrum. I antologin Fossilfritt Sverige bidrar både forskare och politiska aktivister till debatten med konkreta lösningar och nya visioner.

Samtidigt utmanas dominerande föreställningar om allt från offentliga aktörers förmåga att styra teknikutvecklingen till förutsättningarna för en grön industripolitik. Gemensamt för de medverkande är övertygelsen att Sverige kan gå före och göra skillnad.

Medverkande: Per Björklund (Red), Astrid Kander, Max Jerneck, Jens Portinson Hylander, Anna Wallsten, Malin Henriksson, Karolina Isaksson, Jessica Berg, Kalle Sundin, Lennart Olsson, Rolf Björheden, Mikael von Knorring, Rikard Warlenius, Malin Malm

Just nu – 49 kr

Du kanske också är intresserad av...

Fossilfritt Sverige

Utgiven 23 november 2020
ISBN Häftad 978-91-87777-93-6
Antal sidor 188
Mått 120x200 mm

Omslag och pressbilder

Klicka för att hämta högupplösta versioner!
Ange alltid vid publicering: Foto: Verbal förlag.