”Skönlitteraturen gör människor till subjekt”

Pelle Sunvissons roman Svarta bär är en finstämd och realistisk skildring av ukrainska bärplockare i Sverige. Här berättar han själv om arbetet med boken:

”Inför skrivandet av den här boken bodde och arbetade jag under hösten 2020 tillsammans med en grupp ukrainska bärplockare först i Lappland och sen i Dalarna. För att få en så rättvisande bild av förhållandena som möjligt använde jag en tagen identitet och var inför de andra plockarna, inför organisatörerna och uppköparen bara ännu en plockare från en före detta sovjetstat här på turistvisum. Utan mycket goda kunskaper i ryska, den kulturella förståelse som kommer med långa vistelser i en region och noggranna förberedelser hade det inte varit möjligt.

  Den här boken handlar emellertid inte om wallraffandet. Inte heller är det någon klassisk reportagebok. Svarta bär är en skönlitterär skildring. Det är den av en rad anledningar. Främst av dem står skönlitteraturens förmåga att göra människor till subjekt och dess överlägsna möjlighet att skildra existentiella frågor. 

  Att boken är skönlitterär betyder att det finns delar, händelser och karaktärer som är fiktiva. Att grundarbetet är journalistiskt innebär att texten samtidigt står starkt i det faktiska. Det är med andra ord i spänningsfälten mellan journalistiken och fiktionen, detaljåtergivning och det existentiella, som den här boken har tillkommit.  Tematiskt är boken en del av en serie som började med Med kriget tre år gammalt, en skildring av livet i krigets skugga i en östukrainsk stad från vilken kriget dragit vidare, Somnul om människorna i den tredje största staden i den moldaviska utbrytarrepubliken Pridnestrovie (Verbal förlag hösten 2021), och Svenska Palmen (utgivningsdatum ännu inte satt) om rysktalande migrantarbetare i Stockholm. Tematiken kan sammanfattas med stora begrepp som urbanisering, globalisering, krig och migration, men är försök att beskriva snarare än att förklara.”

Läs mer och beställ boken här.