Ordningsvakters ingripanden mot barn fortsätter oroa [pressmeddelande]

I dagarna sprids mobilvideor från ett ingripande av ordningsvakter mot barn i en galleria i Stockholm. Ordningsvakterna hanterar 12-åringar, som ska ha varit högljudda på ett bibliotek, på ett sätt som många har uppfattat som hårdhänt och obehagligt. Bland andra Rädda barnen har reagerat kraftfullt mot ingripandet.

Men händelsen är inte unik. Mobilvideor från liknande incidenter sprids återkommande i sociala medier och når ibland större uppmärksamhet genom mediernas rapportering.

Det här borde leda till debatt om ordningsvakternas roll, menar Kolbjörn Guwallius, författare till den granskande reportageboken Ordningsvakter. Nödlösningen som blev permanent.

– Sverige är ensamt bland jämförbara länder med ett så långtgående system av kommersialiserad ordningsmakt. Just nu ökar det dessutom stort i polisbristens spår. Ordningsvakterna är inte förberedda för denna utmaning och lagstiftningen är inte anpassad för de arbetsuppgifter som nu växer fram, säger Kolbjörn Guwallius.

– Ordningsvakter var aldrig tänkta att ersätta polisen i den omfattning som nu sker, utan de var tänkta som ett komplement på vissa tydligt avgränsade platser. Men genom stegvisa praxisförskjutningar används i dag ordningsvakter på ett sätt som har tvivelaktigt lagstöd där en undantagsregel har blivit huvudregel. Det är problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv eftersom ordningsvakterna inte alls är utbildade för den verklighet de möter, men det innebär också potentiella arbetsmiljörisker för ordningsvakterna själva, fortsätter han.

I boken Ordningsvakter. Nödlösningen som blev permanent spårar Kolbjörn Guwallius ordningsvaktssystemets framväxt sedan Sverige fick sin första polislagstiftning till dagens situation. Han granskar historiska och aktuella fall och genomför ett wallraffreportage på en utbildning som visar sig vara en helt otillräcklig förberedelse för ett komplicerat yrke.

Journalister når författaren för kommentarer på mail: kontakt@kolbjorn.se.

 Sagt om boken
»en skrämmande, mörk reportagebok«, »en inblick i en mörk berättelse om maktutövning i det svenska samhället«– Svenska Dagbladet
»Att läsa frilansjournalisten Kolbjörn Guwallius wallraffande inifrån utbildningen är svindlande«– Sydsvenskan
»Guwallius skildring är viktig och upplysande«– Aftonbladet