Tillbaka till Reims: årets viktigaste bok om klass och identitet

Utkommer i april 2018. Förbeställ nu i vår webbutik!

När hans far dör har Didier Eribon inte sett sin familj på över trettio år. Mer än halva livet har den franske sociologen levt som intellektuell och öppet homosexuell i kosmopolitiska storstadsmiljöer på betryggande avstånd från den nordfranska arbetarkultur han flydde i sin ungdom. Genom sina arbeten om sexuell identitet och i synnerhet om ”sexuell skam” har han med tiden etablerat sig som en av Frankrikes ledande queer-teoretiker. Det är först nu, när han beslutar sig för återvända till Reims, som han inser hur lite han under alla dessa år velat befatta sig med en helt annan typ av skam, den ”sociala skammen”, skammen han känner över sitt eget ursprung.

Den essäbok som växer fram under återseendets gång är både en bekännelse och ett försök till korrektur. Författarens resa ”tillbaka till sig själv” leder honom samtidigt tillbaka till en förbisedd samhällsfråga. Hur kan det komma sig att flera decenniers kritiskt tänkande lyckats frilägga så många av de sexuella, etniska och kulturella dimensionerna av samhällets utestängnings- och diskrimineringsmekanismer, samtidigt som klassfrågan i det närmaste glömts bort?

Eribon kommer plötsligt på sig själv med att intressera sig för något han aldrig tidigare velat veta av: sin mors berättelse. Nu förmår han inte längre skjuta ifrån sig det som han så envetet förträngt under åren som gått, då han sakta men säkert arbetat sig upp genom samhällets hierarkier – genom parisiska journalistkretsar och amerikanska universitetsmiljöer. Hur har han och hur har de äldre generationerna i hans familj formats av sitt gemensamma klassursprung?

Med hjälp av den sociologiska teoribildning som han både tillägnat sig och
vidareutvecklat visar Eribon hur de mest intima livserfarenheterna bär på ett
vittnesbörd om en hel samhällsstruktur. I en serie bekännelser uppdagas den
konflikttyngda relationen till den egna familjen. Eribon analyserar sina
föräldrars liksom deras föräldrars livsbetingelser, blickar tillbaka på sina egna
skol- och studieår, på den frihet som bögkulturen gav honom och på det
”miljöskifte” som å ena sidan möjliggjorde klassresan men som å andra sidan
fullständigt alienerade honom från hans eget ursprung.

Samtidigt öppnas ett fönster ut mot en av de mest brännande politiska frågorna i dagens Frankrike. Eribon skildrar hur den högerextrema Nationella fronten fyllt det tomrum som ett söndervittrat klassmedvetande lämnat efter sig. Hans egen familj är ett långtifrån unikt exempel på hur traditionellt vänsterorienterade grupper, som historiskt sett ofta röstat på kommunisterna, med tiden blivit till en fundamental byggsten i Marine Le Pens väljarbas.
Denna essäistiska släktberättelse, där författaren för första gången låtit
minoritetsdiskurserna stå tillbaka för klassfrågan, träffar en nerv i samtiden.

Boken uppmärksammades starkt när den publicerades i Frankrike 2009. Andra författare har på olika sätt tagit avstamp i texten. Mest känd för en svensk publik är förmodligen Édouard Louis, vars självbiografiska roman Göra sig kvitt Eddy Bellegueule (Wahlström och Widstrand, 2015) är tillägnad Eribon.

Verket har även fått stort gensvar utanför Frankrike, främst tack vare utmärkta översättningar till både engelska (Semiotext(e), 2013) och tyska (Suhrkamp, 2016). I synnerhet i Tyskland, där den publicerades för drygt ett år sedan, har boken blivit en enorm läsarsuccé och är vid det här laget en viktig referenspunkt i tyskspråkig kultur- och samhällsdebatt. Mot slutet av 2017 hade översättningen redan sålts i 80 000 exemplar!

Didier Eribon (född 1953) är professor i sociologi vid universitetet i Amiens och undervisar även vid UC Berkeley. I två nyutkomna texter, Retours sur Retour à Reims (Cartouche, 2011) samt La société comme verdict (Fayard, 2013), följer han upp och bygger vidare på de självbiografiska reflexionerna i Retour à Reims. Tidigare publikationer innefattar bland annat Réflexions sur la question gay (Fayard, 1999) och Une morale minoritaire (Fayard, 2001). Den enda text av Eribon som getts ut på svenska är Michel Foucault. 1926-1984 (Brutus Östling, 1991).

Den svenska översättningen av Tillbaka till Reims utkommer i april. Förbeställ nu via webbutiken!

För recensionex och andra förfrågningar, maila info@verbalforlag.se