Böcker på Verbal förlag
Renovräkt! (2019)

Åse Richard

Åse Richard doktorand i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning i Uppsala, har sedan 2010 följt och dokumenterat bostadsområden där renovräkning pågår. Genom olika bostadspolitiska nätverk samverkar hon i sin forskning bland annat med lokala aktivister och konstutövare, samt har publicerat flera artiklar i ämnen om renovräkning, bortträngning och bostadsutveckling. Åse har en bakgrund som bland annat journalist och civilingenjör.

Böcker på Verbal förlag
Renovräkt! (2019)