Böcker på Verbal förlag
Ockuperat! (2019)
Renovräkt! (2019)

Dominika V. Polanska

Dominika V Polanska är  forskare och engagerad  i rörelser kring bostadsfrågor.  Dominika är docent i sociologi vid  Institutet för bostads- och urbanforskning  vid Uppsala universitet och forskar om stadsomvandling,  bostadspolitik, civilsamhället, och urbana sociala rörelser. Hon är medredaktör till boken Ockuperat! Svenska husockupationer från 1968 till idag (2019) och författare till boken Contentious politics and the Welfare State: Squatting in Sweden (2019). Mer info på www.dominikavpolanska.se.

Böcker på Verbal förlag
Ockuperat! (2019)
Renovräkt! (2019)