Böcker på Verbal förlag
Renovräkt! (2019)

Dominika V Polanska

Dominika V Polanska är  trebarnsmamma,  forskare och engagerad  i rörelser kring bostadsfrågor.  Dominika är docent i sociologi vid  Institutet för bostads- och urbanforskning  vid Uppsala universitet och forskar om stadsomvandling,  bostadspolitik, civilsamhället, och urbana sociala rörelser. Hon är medredaktör till boken Ockuperat! Svenska husockupationer från 1968 till idag (2019) och har skrivit en del artiklar om renovräkning i Sverige. Mer info på www.dominikavpolanska.se.

Böcker på Verbal förlag
Renovräkt! (2019)