Böcker på Verbal förlag
Den orättvisa rättvisan (2021)
Ockuperat! (2019)
Renovräkt! (2019)

Dominika V. Polanska

Dominika V. Polanska är trebarnsmamma, forskare och engagerad i rörelser kring bostadsfrågor. Dominika är docent i sociologi och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola. Hon är även knuten till Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet och forskar om stadsomvandling, bostadspolitik, civilsamhället och urbana sociala rörelser. Hon är medredaktör till Ockuperat! Svenska husockupationer 1968-2018 (Verbal förlag, 2019) och medförfattare till Renovräkt! Hyresvärdars makt(spel) och hur du tar striden (Verbal förlag, 2019). Mer info på www.dominikavpolanska.se.

Böcker på Verbal förlag
Den orättvisa rättvisan (2021)
Ockuperat! (2019)
Renovräkt! (2019)