Böcker på Verbal förlag
Renovräkt! (2019)

Sarah Liz Degerhammar

Sarah Liz Degerhammar är aktiv i bostadsorganisationen Ort till ort och studerar för tillfället till sjuksköterska. Hon frilansar även som skribent och är medlem i redaktionskollektivet för Tidningen Brand. Sarah har sin bakgrund i konsten och har på senare år deltagit med konstnärliga- och militanta forskningsmetoder i några olika projekt vid bland annat Kungliga tekniska högskolan och Södertörns högskola. Hennes forskningsinsatser har berört frågor om demokrati i stadsomvandlingsprocesser, medborgardialog, gentrifiering samt hyresgästers rättigheter.

Böcker på Verbal förlag
Renovräkt! (2019)