Förboka – 189 kr inkl. frakt

Helautomatisk lyxkommunism

Kommer ut november 2019 (prel.)
Antal sidor 288
Mått 135 x 210 mm

Helautomatisk lyxkommunism

Ett manifest

Av Aaron Bastani

“In 100 years’ time many of the ideas in this book will be mainstream, while kindergarten students laugh at our mainstream economic textbooks. Bastani’s genius is to see the future with crisp clarity, unafraid of the consequences of being right.”
– Paul Mason, author of Postcapitalism

”Bastanis bok förtjänar att diskuteras långt utanför vänstern. Inte minst för att återerövra den dialektik mellan produktivkrafter och klasskamp som ofta varit frånvarande i samhällsdebatten. Teknologi i sig löser inte mänsklighetens problem. Men teknik och samhällsförändring måste göra det.”
– Aron Etzler, Aftonbladet Kultur.

Fakta

2000-talet är här och nya teknologier borde befria oss från arbetet. Automatisering borde inte utgöra ett hot mot en ekonomi byggd på full sysselsättning, utan snarare en väg till en värld av frihet, lyx och lycka – för alla. Tack vare teknologiska framsteg kan priset på alla slags varor – mat, sjukvård och bostäder – sjunka mot noll.

Utvecklingen av förnyelsebar energi kommer att förpassa fossila bränslen till historien. Gruvdrift på asteroider kommer att förse oss med nödvändiga mineraler. Genetiska modifieringar och syntetisk biologi kommer att förlänga livet, i princip utrota sjukdomar och göra det möjligt att framställa kött utan djur. Nya horisonter öppnar sig.

I Helautomatisk lyxkommunism presenterar Aaron Bastani en hoppfull vision om hur vi kan uppnå ett överflöd av energi, föda 9 miljarder människor, övervinna arbetets tvång, överskrida biologins gränser och säkerställa meningsfull frihet för alla. Snarare än en slutdestination skulle ett sådan samhälle markera historiens verkliga begynnelse.

Med ett svenskt förord av Mathias Wåg.

Förboka – 189 kr inkl. frakt

Du kanske också är intresserad av...

Helautomatisk lyxkommunism

Kommer ut november 2019 (prel.)
Antal sidor 288
Mått 135 x 210 mm