Källförteckning Thailandssvenskarna

Välkommen! Här finns alla källor till Joakim Medins reportagebok Thailandssvenskarna för dig som lyssnat på ljudboken: