Integritetspolicy

Vem driver den här webbplatsen?

Webbplatsen med adress verbalforlag.se drivs av Verbal förlag AB. Adressen verbalförlag.se leder också hit.

Personuppgiftsansvarig

Ta kontakt för frågor angående personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Cookie-filer

Den här webbplatsen lagrar inga cookies hos besökare förutom frivilliga cookies i webbutiken – i kassan kan du välja att spara dina uppgifter i 90 dagar för att förenkla kommande beställningar. Dessa uppgifter är inte åtkomliga för oss utan lagras enbart i din enhet och raderas automatiskt när 90 dagar har gått.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Blogginlägg och sidor på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar osv.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren hade besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Köp i webbutiken

Vid köp i webbutiken lagras de personuppgifter du lämnar i vår databas i 365 dagar för att kunna hantera eventuella reklamationer och andra kundfrågor. Uppgifter om ip-adress och webbläsartyp samlas också in av säkerhetsskäl för att undvika bedrägliga beställningar. För statistikändamål och för att vid behov kunna identifiera enskilda beställningar därefter lagras uppgifter om beställningars innehåll (vad som har beställts). Övriga uppgifter anonymiseras i databasen efter 365 dagar. Av bokföringsskäl behålls dock personuppgifter i företagets bokföring i form av faktura- eller kvittokopior så länge som lagen kräver.

Beställningar hanteras antingen direkt av förlaget eller av Förlagssystem AB som lagerhåller våra böcker. Om beställningen expedieras av Förlagssystem kommer dina personuppgifter att överföras dit för hanteringen, och då enbart namn och adress. Förlagssystem behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt för att utföra beställningen och uppfylla lagliga krav.

Nyhetsbrev

Vid prenumeration på vårt nyhetsbrev lagras din mejladress hos nyhetsbrevsleverantören Mailchimp. Mer information om Mailchimps datahantering finns här.

Hantering och skydd av personuppgifter

Personuppgifter lagras i en lösenordsskyddad databas. Personuppgifter delas inte med tredje part om inget annat anges ovan.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan alltid begära att få veta om och vilka personuppgifter som eventuellt har lagrats om dig samt begära att dessa raderas helt eller delvis. Ta kontakt så får du hjälp! Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Eventuella uppgifter som lagras av publicistiska skäl har du inte kontroll över och det är inte säkert att du vid en förfrågan har möjlighet att ta del av vilka uppgifter som finns lagrade med hänsyn till bland annat källskydd.