Böcker på Verbal förlag
Klimatet, tillväxten och kapitalismen (2022)

Rikard Hjorth Warlenius

Rikard Hjorth Warlenius är lektor i humanekologi vid Göteborgs
universitet och har ett långvarigt engagemang som aktivist, skribent och
forskare inom bland annat klimat- och rättvisefrågor. Han har tidigare givit
ut böcker om klimatförhandlingarna, ekologisk marxism, klimaträttvisa och
arbetarrörelsehistoria.

Böcker på Verbal förlag
Klimatet, tillväxten och kapitalismen (2022)