Böcker på Verbal förlag
Jämlikhet är lösningen (2023)

Per Sundgren

Per Sundgren är lärare, men har också arbetat som vårdbiträde, kulturchef och heltidspolitiker några
år. De politiska uppdragen har varit många, främst inom kulturområdet, bland annat som
kulturborgarråd i Stockholm. 2007 disputerade han på avhandlingen Kulturen och arbetarrörelsen.
Efter avslutat arbetsliv tog han initiativet till Stiftelsen Jämlikhetsfonden, som bildades 2015
tillsammans med det fackliga idéinstitutet Katalys.

Böcker på Verbal förlag
Jämlikhet är lösningen (2023)