Böcker på Verbal förlag
Ockuperat! (2019)

Mathias Wåg

Mathias Wåg är frilansjournalist. Han är ansvarig utgivare för tidningen Brand, som ofta fungerat som organ för husockupationsscenen i Sverige. Han har sin bakgrund i miljö- och stadsrörelserna. Wåg har varit redaktör för boken I stundens hetta (2011) om utomparlamentariska massmobiliseringar.

Böcker på Verbal förlag
Ockuperat! (2019)