Böcker på Verbal förlag
Asociala dikter (2021)

Lena Staaf

Lena Staaf har arbetat inom socialtjänsten i 40 år, oftast med barn och unga. Hon är tidigare publicerad i antologier och tidskrifter.

Böcker på Verbal förlag
Asociala dikter (2021)