Böcker på Verbal förlag

Helena Meyer

Helena Meyer är journalist och föreläsare. Hennes första tatuering som 20-åring ledde vidare till ett fördjupat intresse för tatueringen som fenomen kopplat till historia, konst, filosofi och psykologi. Hon har tidigare arbetat i idéburna organisationer som utbildare och sakkunnig i frågor som rör psykisk ohälsa, unga och internet, och studerar idag till en masterexamen i historia.

Böcker på Verbal förlag