Dharana Favilla är född 1972

Böcker på Verbal förlag
Frihetens fönster (2023)

Dharana Favilla

Dharana Favilla är född i Uruguay 1972 och kom till Sverige vid fem års ålder som barn till politiska flyktingar. Hon är pedagog och projektledare och arbetar idag som utvecklingsledare med frågor kring ungdomar och civilsamhälle.

Dharana Favilla är född 1972

Böcker på Verbal förlag
Frihetens fönster (2023)