Böcker på Verbal förlag
Gaza (2024)

Shora Esmailian

Shora Esmailian, född 1981 i Teheran, bor i Malmö och arbetar som kulturjournalist och författare. I över 20 år har hon bevakat och skrivit om Mellanöstern, med fokus på Palestina/Israel och Iran. I övrigt skriver hon bland annat om klimat, migration, gränser, rasism och litteraturkritik.  

Böcker på Verbal förlag
Gaza (2024)