Böcker på Verbal förlag
Skärmstark (2021)

Elza Dunkels

Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete och har forskat om barns och ungas nätanvändning sedan slutet av 1990-talet. Hon utsågs till Årets nätängel 2019 och år 2017 mottog hon Surfa Lugnt-priset för sitt sitt föredömliga och faktabaserade arbete med att upplysa om ungas nätvanor.

Foto: CC BY-SA 4.0 Erik Abel

Böcker på Verbal förlag
Skärmstark (2021)