Böcker på Verbal förlag
Avslagsmaskinen (2020)

Niklas Altermark

Niklas Altermark är fil.dr verksam vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, där han forskar om funktionshinders- och välfärdspolitik. Boken bygger på hundratals berättelser från människor som blivit av med sin sjukförsäkring samt intervjuer med handläggare och centrala beslutsfattare på Försäkringskassan.

Böcker på Verbal förlag
Avslagsmaskinen (2020)