Böcker på Verbal förlag
Bortom systemskiftet (2022)
Avslagsmaskinen (2020)

Niklas Altermark

Niklas Altermark är fil.dr verksam vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, där han forskar om funktionshinders- och välfärdspolitik. Boken bygger på hundratals berättelser från människor som blivit av med sin sjukförsäkring samt intervjuer med handläggare och centrala beslutsfattare på Försäkringskassan.

Böcker på Verbal förlag
Bortom systemskiftet (2022)
Avslagsmaskinen (2020)