Elza Dunkels

Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet och har forskat om barns och ungas nätanvändning sedan slutet av 1990-talet. Hon utsågs till Årets nätängel 2019 och år 2017 mottog hon Surfa Lugnt-priset för sitt sitt föredömliga och faktabaserade arbete med att upplysa om ungas nätvanor.