Förboka – 279 kr inkl. frakt

Svenska asiater

Kommer ut maj 2024 (prel.)
ISBN Danskt band 978-91-89524-73-6
Antal sidor 270
Mått 135 x 210 mm

Svenska asiater

Antiasiatisk rasism och framväxten av en ny minoritet

Av Tobias Hübinette

Svenska asiater har kallats allt från båtflyktingar till Koreabarn och blir fortfarande föremål för så kallad gulinghumor i svensk populärkultur. 

Hur förhåller sig svenska asiater till antiasiatisk rasism och rasistiska stereotyper? Hur förhåller man sig till könade föreställningar som till exempel hypersexualisering? Och hur ser svenska asiaters ställning ut i förhållande till majoritetsbefolkningen och till andra minoriteter? 

Tobias Hübinettes bok är den första i sitt slag och grundar sig på omkring 100 svenska boktitlar och 900 medietexter där svenska asiater själva skriver eller kommer till tals på andra sätt och resonerar kring rasism och motstrategier. 

Tobias Hübinette (f. 1971) är lärare och forskare vid Karlstads universitet. Han har bland annat skrivit böcker som Den svenska färgblindheten (2023), Svensk rasism under efterkrigstiden (2021), Att skriva om svenskheten (2019) och (med Catrin Lundström) Vit melankoli (2020).

Sagt om Adopterad (Verbal, 2021):

Det är en högintressant bok, inte minst mot bakgrund av den senaste tidens många vittnesmål om diskutabla adoptioner, rent av med stulna barn. (GP)

Tiden har gett Tobias Hübinette rätt. (Aftonbladet)

Förboka – 279 kr inkl. frakt

Du kanske också är intresserad av...

Svenska asiater

Kommer ut maj 2024 (prel.)
ISBN Danskt band 978-91-89524-73-6
Antal sidor 270
Mått 135 x 210 mm