Köp nu – 249 kr inkl. frakt

En strimma av hopp

Utgiven 8 februari 2021
ISBN 978-91-89155-31-2
Mått 135x210 mm

En strimma av hopp

Klimatkrisen och det postfossila samhället

Av Staffan Laestadius

”Boken är skenbart enkel… men utgör i själva verket grundritningen till en uppriktig, obekväm men också lockande politik för den postfossila eran.”
Sverker Sörlin i Dagens Nyheter

Fakta

Trots 30 år av internationella förhandlingar blir klimatkrisen allt djupare. Vi har i bästa fall ett decennium på oss att undvika en katastrof. Men finns det något hopp när inte ens Parisavtalets klimatmål ligger i närheten av att uppfyllas?

I en serie essäer undersöker Staffan Laestadius, professor emeritus i Industriell utveckling vid KTH, vad som är nödvändigt, vad som ännu är möjligt och vad vi redan kan i skapandet av ett postfossilt samhälle. Kan de gränser som planeten sätter upp för vårt handlande förenas med liberalismens tankar om mänsklig frihet och med föreställningen om ständig ekonomisk tillväxt? Kan vi förlita oss på teknikutvecklingen när ny teknik ofta handlar om att reparera de skador vi redan åsamkat planeten?

Med hjälp av exempel och lärdomar från såväl äldre civilisationers kollaps som tidigare industriella omvandlingar visar han att det ännu finns en väg ut ur den fossilberoende moderniteten, till förmån för ett nytt upplysningsprojekt – och en ny och annorlunda framtid.

Köp nu – 249 kr inkl. frakt

Du kanske också är intresserad av...

En strimma av hopp

Utgiven 8 februari 2021
ISBN 978-91-89155-31-2
Mått 135x210 mm