Förboka – 247 kr inkl. frakt

En osynlig hand som stjäl våra liv

Kommer ut 20 september 2024
ISBN 978-91-89524-79-8

En osynlig hand som stjäl våra liv

Texter om marknadsfundamentalismen & andra samhällsfaror

Av Ali Esbati

Fakta

De senaste decennierna har världen förändrats snabbt takt. Det ekonomiska systemet och den dominerande ekonomiska politiken har gjort våra samhällen mer sårbara och mindre jämlika. Mänsklig potential har hindrats från att blomma ut. Istället har en fertil grogrund bildats för en alltmer auktoritär och rasistisk samhällsutveckling.

I Sverige har den här omkastningen varit exceptionellt dramatisk. I ett urval av texter och krönikor skrivna under åren 2008-2024 synliggör Ali Esbati den nyliberala marknadsfundamentalismens effekter och dess nära koppling till en  reaktionär människosyn, där arbetslöshet och andra sociala problem är utslag av individuella val eller kulturella defekter.

Tillsammans utgör texterna ett tidsdokument, men framförallt en inbjudan till att se samhället och ekonomin ur ett helt annat perspektiv – för att med utgångspunkt i det gemensamma finna vägar ut ur mörkret.

Förboka – 247 kr inkl. frakt

Du kanske också är intresserad av...

En osynlig hand som stjäl våra liv

Kommer ut 20 september 2024
ISBN 978-91-89524-79-8