Böcker på Verbal förlag
Orbánistan (2018)
Syrien (2015)

Joakim Medin

Joakim Medin är frilansjournalist som bevakat Ungerns politiska utveckling i flera år. Hans medverkar även i antologin Syrien: Makten, revolutionen och människorna. Hans senaste bok är Kobane: den kurdiska revolutionen och kampen mot IS (Leopard Förlag).

Böcker på Verbal förlag
Orbánistan (2018)
Syrien (2015)